SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum

OM kód: 203066/011 | 8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

Intézmény logo

Veszprémi SzC Táncsics Mihály Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Sport ágazat

Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum SPORT tagozat

1 / 5
Diakép illusztrácio 1

KIEMELT INFORMÁCIÓ

IKK logo

Pályaválasztás előtt állsz?

Tovább olvasom

KIEMELT

Fő doboz

Tovább olvasom

INFORMÁCIÓK

ikk_emblema_szines
Megújuló szakképzés
Elérhetőségek

LEVÉL AZ IGAZGATÓTÓL

Bemutatkozás

A Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikuma Veszprém megye székhelyén, Veszprém városában található.

Az intézmény címe: 8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.

Az iskola Jutasi úti "A" épülete

Iskolánk 1883-ban kezdte meg az akkor még iparostanoncok oktatását Veszprémben a régi Városháza emeletén. Azonban hamar kinőtte az épületet, így 1912-től egy új épületben (a későbbi Zeneiskola épületében) működött tovább. 1955. február 06-tól viseli Táncsics Mihály nevét. A tanulók létszáma folyamatosan gyarapodott, a fiókiskolákkal együtt hamarosan elérte az 1400 főt. A létszámbővülés ismét felvetette a bővítés szükségességét. 1960-1961 között a Jutasi úton (mai helyén) épült meg az ún. építős iskola 4 tanteremmel és egy 100 fős kollégiummal. 1968-ban az Óvári Ferenc utcai épületünket elcseréltük az Ének-Zenei Általános Iskola Eötvös utcai épületével, így az intézmény minden szakmáját egy helyen oktathatták tovább.

Az iskola tiszta profilú szakképző intézmény, ahol 26 osztályban, 7 szakmacsoportban folyik az oktatás. Az intézmény alapfeladata a szakképző iskolai és technikumi nevelés-oktatás, felnőttképzés. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését, oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot is ellát.

Diákjaink oktatása 5 épületben zajlik, amelyből 4 épületegyüttes Veszprémben az Eötvös Károly utca 1. szám alatt található, az ágazati alapoktatás gyakorlati képzésének helyszíne pedig Veszprémben, a Házgyári út 1. szám alatti Táncsics Tanműhely.

Az intézmény 65 férőhelyes fiúkollégiummal rendelkezik, amely 100% kihasználtsággal biztosítja a vidéki tanulók kényelmes elhelyezését. Iskolánk nappali képzésén tanulók létszáma a 2020/21. tanévben 562 fő. Közülük 164 fő szakképző iskolában (korábbi szakközépiskolában), 321 fő technikumi és szakgimnáziumi képzés 9.-12. osztályában, 67 fő érettségire épülő technikusi képzésben vesz részt. Szeptemberben 25 fő kezdte meg tanulmányait felnőttképzésben, létszámunk 56 főre emelkedett 2021. április hónapban.

A 2019. évi LXXX. sz. törvény a szakképzésről 2020. január 1-jén történő hatályba lépésével a szakképzés átalakult, a diákok tanulmányaikat 2020. szeptember 1-től már az új jogi szabályozás alapján kezdték meg. Az új szakképzési rendszerben a diákok ágazati alapoktatásban vesznek részt, majd a megszerzett ismeretek birtokában a speciális szakmai ismereteket duális gyakorlati képzésben sajátítják el. A szakképzés átalakításával a szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzési struktúra kifutó rendszerbe került. Képzési kínálatunkra a sokszínűség jellemző, nappali tagozaton és felnőttképzésben is keresettek oktatott szakmáink.

Az új képzési rendszernek iskolánkban 2 fő típusa van:

technikum: a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit egyestíve a mérnök képzés előszobája, képzési idő 5 év, érettségire épülő képzés esetén 2 év.

szakképző iskola: a szakmatanulás színtere, ahol a gyakorlati oktatás 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben zajlik, majd 10.-11. évfolyamon duális partnereknél, munkaszerződéssel történik a szakmai oktatás.

A technikumi, korábbi szakgimnáziumi képzés öt szakmacsoportban zajlik: építőipar, szépészet, elektronika és elektrotechnika, rendészet és közszolgálat, sport. A szakmacsoportokon belüli oktatott szakmák:

 • Magasépítő technikus,
 • Fodrász,
 • Kozmetikus technikus,
 • Automatikai technikus,
 • Közszolgálati technikus,
 • Sportedző-sportszervező (kézilabda, labdarúgás sportág).

A képzésekre jelentkező tanulók eltérő képességekkel rendelkeznek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy jobb általános iskolai tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok választják iskolánkat. Intézményünk beiskolázási körzete elsősorban Veszprém város és Veszprém megye, sport szakgimnáziumi képzésünk országos beiskolázási körzetű.

Technikumi osztályainkban meghirdetett képzéseink népszerűek, az itt végzett diákok pályakövetése azt mutatja, hogy egy részük felsőoktatásban tanul tovább, másik részük a szakmájában helyezkedik el a munkaerőpiacon.

Az érettségi és szakmai vizsgára való felkészítés sikerességét az oktatói gárda felkészültsége garantálja. Az oktatói testület oktató-nevelő munkája mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás területén kiemelkedő. Ennek bizonytéka minden évben az országos szakmai és közismereti versenyeken elért kimagasló eredmények.

A szakképző iskolai képzés négy szakmacsoportban zajlik: építőipar, elektronika és elektrotechnika, fa-és bútoripar, gépészet. Oktatott szakmáink:

 • Asztalos,
 • Ács,
 • Festő, mázoló, tapétázó,
 • Kőműves,
 • Hegesztő,
 • Villanyszerelő.

A képzésre jelentkező tanulói létszám az elmúlt 10 évben lecsökkent. Míg az 1990-2000 években teljes osztályt alkotott egy-egy szakma, mára csak minimum létszámokkal tudjuk elindítani a szakmacsoportos ágazati alapoktatást. Az elkövetkező évek kiemelt feladata a szakképző iskolában oktatott szakmák népszerűsítése iskolarendszerű nappali képzésben és felnőttoktatásban egyaránt.

_Az iskola tanulói létszámának változása

Tanműhelyünk 1986 óta adja a gyakorlati oktatás színterét a nappali és felnőttképzésben tanulóink számára. Eszközállományának és infrastruktúrájának fejlesztése mindig is indokolt volt, hiszen a szakmatanításhoz felhasznált anyagok kínálata és a technológiák rohamosan fejlődnek. Természetesen az évek folyamán bővült, javult az eszközellátottság, és pályázatokon is nyertünk több, magas műszaki színvonalú gépet, berendezést. A 21. századi szakképzés fejlesztése számunkra is kulcsfontosságú. Cél, hogy az iskolák közötti kiélezett beiskolázásban megyeszékhelyen levő iskolaként az élen tudjunk járni.

A Kollégium az iskola „K” épületben található, két szinten helyezkedik el, befogadó képessége 70 fő. Létszámának felét a sport technikumban (szakgimnáziumban) tanulók létszáma adja, akik az ország minden pontjáról jelentkeznek iskolánkba. Számukra a korosztályos versenyek, kupák, edzések miatt a kollégium hétvégén is üzemel. A létszám másik fele a Veszprémtől nagyobb távolságban lakó, többnyire Veszprém megyei diákokból tevődik össze. A kollégiumban kényelmes körülmények közötti a tanulás, a diákok második otthona. Az iskolai tantermekhez való közelsége, valamint az iskolán belüli menza elérhetősége miatt a diákjaink számára nagyon népszerű.

Az iskola "B" és "K" épülete a Kollégiummal

Az intézmény oktatói testülete 63 fős, ebből közismereti tantárgyat oktató 25 fő, szakmai oktató 16 fő, kollégiumi nevelőtanár 5 fő. Végzettségüket tekintve mindenki megfelel a törvényben leírtaknak. Óraadó oktatóink száma 17 fő, közülük 14 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 3 fő középfokú végzettséggel. Az oktatóink legnagyobb része középkorú, de jelentős számmal vannak nyugdíj előtt álló kollégák.

Intézményünk infrastruktúrája jó. A város központjában, jól megközelíthető helyen, korszerű eszközökkel felszerelt iskolában tanítunk. Törekszünk az épített környezet megóvására, tárgyi feltételeinket folyamatosan fejlesztjük.

Az elmúlt két évtizedben nagyméretű fejlesztések sora valósult meg a Táncsicsban. Az iskola régi sportpályáján felépült a tornacsarnok, amely két tornateremmel és egy kondicionáló teremmel biztosítja a testnevelés órák, sport technikumi szakmai órák helyszínét. Az iskola épületeinek homlokzata utólagos hőszigetelést kapott, javítva az épület energetikai jellemzőit. A „B” épület lapostetővel fedett, ahol hosszú éveken át jelentkezett a beázás, ezért megtörtént szigetelés felújítása. Az „A” épület lapostető szigetelés felújítása helyett az akkori iskolavezetés enyhe hajlásszögű tetővel fedte le az épületet. Az iskola összes épületének homlokzati nyílászáró szerkezeteit műanyag ablakokra, ajtókra cserélték. A falfelületek karbantartása érdekében folyamatosan festési és mázolási munkákat végeztünk. A felsorolt építési, felújítási munkálatokban kőműves, festő, magasépítő technikus, asztalos, villanyszerelő tanulóink is kivették a részüket.

Intézményünk társadalmi kapcsolatai szélesek. Az állami fenntartásba vétel eredményeként napi kapcsolatban vagyunk a fenntartóval, jó kapcsolatot ápolunk a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézményeivel, a város általános iskoláival, Veszprém Város Önkormányzatával, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a rendészeti képzésünk tekintetében a városi Rendőrséggel, sportoló tanulóink egyesületeivel, a városi és megyei pedagógiai szervezetekkel.

Az iskola igazgatójának munkáját három igazgatóhelyettes és egy kollégiumvezető segíti. Szakmai kérdésekben, döntésekben a tantestület tagjaiból kialakított szakmai munkaközösségek is segítséget nyújtanak.

Iskolánkban fontos szerepe van a hagyományok ápolásának. Nemzeti ünnepek mellett az iskolánk névadójáról, Táncsics Mihályról a tanévenként megrendezett „Táncsics-napok” keretében emlékezünk meg. Ezen a napon osztályok közötti vetélkedő mellett tanulóink kulturális műsort adnak elő, ezzel a programmal kapcsolódunk az évenkénti Alma Mater városi rendezvénysorozatához.

Tehetséges tanulóink a Rajz, eszköz -és termékkiállításon mutathatják be elkészített remekeiket, melyekből a legjobbakat az iskola vezetése jutalmazza.

A tanév folyamán az iskola életével kapcsolatos jelentős eseményeinek, tanulmányi-, kulturális- és sport eredményeinek, tanulói írásainak, beszámolóinak, osztályok fényképeinek regisztrálására évenként „Digitális évkönyvet” jelentetünk meg.

Iskolánk fő feladata a választott szakma iránti elkötelezettség erősítése. A valós élet- és munkakörülményeket kell bemutatnunk, hitelesen, a külső partnerek bevonásával.

Diákjaink életpályájának építése akkor mondható sikeresnek, ha a kitűzött célok megvalósulásához szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételek rendelkezésre állnak.

Célunk, hogy a tanulásból a munkába való átvezetés tudatos tevékenységként sikeres legyen, a munkaerő piaci igényeknek megfelelően, kiváló szakembereket képezzünk.

Összeállította: Hajdúné Medgyesi Andrea igazgató

Veszprém, 2021. augusztus 02.

Tovább olvasomIskolánk története
Bemutatkozás illusztráció

A tanév rendje

Aktuális információk, befizetések, beosztások

Eseménynaptár

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V

  🔎 Nincsenek események ebben a hónapban

   Iskolánk épülete

   Hírek

   Ide jön majd valami

   Ép lélekből épülj

   Elérhetőség

   Telefon:

   +36 88 420267


   Fax:

   -


   Központi ügyfélszolgálat:

   +36 88 420267


   E-mail cím:

   iskola@tancsicstechnikum.hu


   Székhely:

   8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.


   Postacím:

   8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.


   OM azonosító:

   203066/011   Partnereink

   SZC logo

   Veszprémi Szakképzési Centrum


   Veszprémi SzC Táncsics Mihály Technikum

   8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

   Telefon: +36 88 420267

   E-mail: iskola@tancsicstechnikum.hu

   OM azonosító: 203066/011


   2024Veszprémi SzC Táncsics Mihály Technikum